Methodiek

In de trainingen en workshops van Ki-coach staat Fysiek Leren centraal. De trainingen zijn gebaseerd op de principes van Aikido (een Japanse krijgskunst), Possibility Management en NLP.

Het verschil met gebruikelijke bedrijfstrainingen is het ‘het fysiek leren’. Leren door fysiek ervaren en experimenteren komt sterker binnen en heeft een grotere impact dan luisteren, praten en denken.

Hoe Peter van Oosterhout werkt | Ki-coach
Ki-coach Aikido on the Job - beinvloeden

De fysieke ervaring geeft een extra dimensie aan de trainingen: gedrag en overtuigingen komen direct boven water, je leert sneller, het blijft beter hangen en het is leuker.

‘Vertel me iets en ik zal het vergeten
Laat me iets zien en ik zal het onthouden
Laat me iets ervaren en ik zal het me eigen maken’
Confucius


Leren door Fysiek Ervaren

Hoe werkt het?

We doen oefeningen met ons lichaam. Met weerstand, richting geven, balans houden, concentreren, ontspannen en verbinden. Het zijn oefeningen waarbij we het lichaam gebruiken.
Het lichaam liegt nooit. Het geeft spontaan een reactie. En die reactie komt voort uit overtuigingen en gedragspatronen die we al dan niet bewust in ons leven hebben opgebouwd. Juist omdat deze spontane reacties sneller gaan dan het denken, geven ze ons veel informatie over hoe we ons zelf hebben geprogrammeerd.

Vertaling naar de praktijk

Met behulp van onder andere feedback geven, experimenteren en het maken van een vertaalslag naar de praktijk, krijg je meer inzicht in jezelf en alternatieven voor nieuw gedrag en nieuwe overtuigingen aangereikt. Vanuit de begrippen Ai (harmonie), Ki (energie) en Do (de weg) leer je situaties analyseren en kun je je aanpak verbeteren.

Meer dan alleen Aikido

In de loop der jaren heb ik de oefeningen bewerkt vanuit mijn ervaring met Possibility Management, NLP, Transactionele Analyse en familieopstellingen. Niet het aikido of de oefeningen staan centraal, maar zicht krijgen op jezelf en nieuwe mogelijkheden voor jezelf creëren. Verbeter jezelf met behulp van de principes van Aikido. Kom in je KRACHT, word GELUKKIGER & SUCCESVOLLER.


7 Reactiestrategieën

Als je onder druk komt te staan kun je op 7 manieren reageren. Ik noem ze de 7 reactiestrategieën. In sommige trainingen ga je duidelijk krijgen welke van de 7 reactiestrategieën je je eigen hebt gemaakt en welke je laat liggen.

Ook hier geeft je lichaam duidelijk aan welke ‘favoriet’ is en welke bijvoorbeeld ‘niet in je systeem zit’. Zolang je de reactiestrategie niet bewust inzet, doe je het automatisch en is er grote kans dat je reageert, zoals je altijd reageert, omdat je dat altijd zo deed. En niet omdat het de beste optie is. Zolang jij niet bewust een reactiestrategie kiest, heeft degene die druk op je uitoefent of het conflict met je heeft de controle. In feite ben je dan een marionet geworden. En dat is vast niet wat je wilt. Met de 7 reactiestrategieën kun je je reactierepertoire bewust worden, uitbreiden en leren onafhankelijk te reageren.


Aikido

Oorsprong

Aikido (合気道) is een Japanse vechtkunst met een sterk filosofische inslag, die in het begin van de 20e eeuw door Morihei Ueshiba (O’Sensei – de grote meester genoemd) werd ontwikkeld op basis van de technieken van de Japanse samoerai en krijgskunsten zoals Daito ryu jiu jitsu en aspecten van de Japanse religie Omoto-kyo.
Het Japanse woord aikido kan opgedeeld worden in drie aparte termen.
Ai is Japans voor ‘samenkomen, samenbrengen of Harmonie’.
Ki heeft verscheidene betekenissen, waaronder ‘Levensenergie’.
Do betekent: ‘De Weg’ zoals in levensweg.
Samen betekenen de drie woorden Ai – Ki – Do 'de weg van samenbrengen van levensenergie' of 'de weg van de harmonieuze geest'.

 

Principes

O’Sensei heeft zijn Aikido doorontwikkeld in een krijgskunst waar het niet de bedoeling is om de ander ‘uit te schakelen of te vernietigen’. Maar juist gericht is op het zo min mogelijk schade toebrengen van de tegenstander en deze te ontmoedigen om nóg een keer aan te vallen.

In de technieken vertaalt de filosofie van O’Sensei zich, doordat de aikidoka een aanval niet stopt, maar de ingezette aanval ombuigt en het initiatief overneemt. De aikidoka komt als het ware in harmonie met de kracht en techniek van de aanvaller en is daardoor in staat de regie van de aanvaller over te nemen en hem te leiden.

Go with the flow, is het ‘aansluiten’ op de beweging en de intentie van de aanvaller. Vervolgens neem je de regie over en leidt je je tegenstander naar een plek waar hij niet meer schadelijk of gevaarlijk is. Bij aikido blok je dus niet de beweging van de aanvaller, je gebruikt de beweging van de aanvaller.
Als je aanvalt en je denkt je tegenstander te kunnen grijpen, tast je als het ware in het water. Je voelt geen weerstand. En voor je het weet lig je met een zwaai of een draai op de grond.

Morihei Ueshiba aikido grondlegger| Ki-coach

Aikido in het dagelijks leven

O’Sensei zag aikido als middel om in harmonie te komen met de wereld rond jezelf. Niet tegen alles te vechten, maar juist met de krachtvelden om je heen om te leren gaan.

Met aikido leer je te ontspannen. Vooral op momenten met confrontaties. Je leert je balans te houden of sneller te herstellen, steviger op de grond te staan. Je leert jezelf en een ander te leiden. Je leert met confrontaties om te gaan. Niet door te vechten, maar door in contact met jezelf en de ander in balans te blijven en richting te geven.

Door te trainen, leer je je cellen dat er een andere mogelijkheden zijn dan te vechten, te moeten winnen, te vernietigen, af te haken, uit contact te gaan of bijvoorbeeld te vluchten.

Aikido helpt je om met alles wat er om je heen en met jou gebeurt in je krachtveld te blijven. Dit werkt door in je dagelijks leven, thuis en op het werk.


Possibility Management

We slagen of falen niet door ‘omstandigheden’, maar door de keuzen die we maken. Met Possibility Management leren we mogelijkheden te creëren die we anders niet hadden gevonden door onze fysieke, intellectuele, emotionele en energetische blokkades die we als persoon en als team hebben.

De kwaliteit van die keuzen hangt volledig af van de kwaliteit van onze opties. En als een optie onzichtbaar is, kun je deze niet kiezen. Possibility Management is ontwikkeld door Clinton Callahan.

“99% van de mogelijkheden die we ter beschikking hebben zijn onzichtbaar voor ons, door de manier waarop we denken.”

Clinton Callahan


NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Met NLP leer je, hoe je door middel van non-verbale communicatie en gesproken taal, invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo kun je NLP gebruiken om beter te leren communiceren, je beter te leren voelen, of betere strategieën te maken voor het werk dat je doet. Kortom, het kan je helpen gelukkiger en succesvoller te worden.


Systemisch Werk

We leven allemaal in systemen zoals onze families, verenigingen, werk en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen.
Deze patronen kun je in je huidige leven weer tegenkomen binnen nieuwe systemen zoals bijvoorbeeld je relatie of je werk. Het zichtbaar maken van deze patronen kan helpen om je weer vrij te maken.


Buitenland

Ook is het mogelijk om trainingen in Schotland te volgen (Scottish Highlands) of op het eiland Tinos in Griekenland. Vraag naar de mogelijkheden.

Ki-coach VeranderKracht Schotland