Coaching

Wil je veranderen? Maar lukt het je niet, gaat het je te langzaam? Of kun je hulp gebruiken? Kies dan voor een coachingstraject bij Ki-coach!

In het coachingstraject bij Ki-coach wordt niet alleen je verstand aangesproken, maar je hele lijf. We noemen dat ‘fysiek leren’. Hiervoor worden onder andere de principes uit het aikido gebruikt. Je lichaam is wijs, je lichaam heeft herinneringen opgeslagen, je lichaam spreekt, je lichaam reageert - en vaak al voordat je het zelf in de gaten hebt. En je lichaam helpt je ....

Ki-coach coachingswerk
Ki-coach coaching buiten

Werkwijze coaching

Het coachingstraject is gebaseerd op de training VeranderKracht en is opgezet vanuit de technieken en principes van onder andere Aikido, NLP en Possibility Management. Je voelt waar je uit balans bent en hoe je weer in balans komt, je ervaart je krachtveld, hoe je mee kunt veren in het leven, je leert de 7 reactiestrategieën … Dingen die pas echt binnenkomen, als je ze ervaart.

Fysiek leren heeft voordelen:

 • Je wordt je bewuster van je gedrag en denkpatronen, door de ongebruikelijke fysieke context;
 • Het kan je perspectief verbreden, waardoor je anders tegen problemen of vraagstukken aan gaat kijken:
 • Bovendien word je ‘lichamelijke wijsheid’ aangesproken: weten wat goed voelt, op tijd je grenzen aangeven, je intuïtie volgen …

‘Vertel me iets en ik zal het vergeten
Laat me iets zien en ik zal het onthouden
Laat me iets ervaren en ik zal het me eigen maken’
Confucius


Voorbeeld coachingstraject

7 Bijeenkomsten van 1 uur in Leiderdorp, waaronder:

 • Kennismakingsgesprek (1,5 uur) en het verkennen van je huidige situatie, de coachingsmethodiek en het traject;
 • Doel scherp maken en het traject samen op en met je afstemmen;
 • Methodieken en principes leren aanwenden uit Aikido, NLP en Possibility Management;
 • Aspecten die aan de orde kunnen komen zijn:
  o Hoe je beter kunt focussen op je veranderdoel;
  o Hoe je vanuit ontspanning krachtiger wordt;
  o Hoe je vanuit een onzekere situatie weer de regie kunt gaan voeren en zelfverzekerder kunt worden;
  o Hoe je voor jezelf bedding organiseert;
  o Wat je voorkeursstrategieën en valkuilen zijn;
  o Hoe je sterker wordt dan de obstakels op je weg;
  o Hoe je beter je punt weet te maken;
  o Hoe jij contact maakt;
  o Wat jouw ‘spelregels’ zijn en die van een ander …;
 • Afsluiting met terugkijken naar wat het je hebt bereikt, waar je nog wil groeien, wat je succesfactoren zijn en je succesremmers en hoe je straks verder gaat.

Dit traject is aan te vullen met modules

Aikido op de mat

Een gepersonaliseerde workshop Aikido afgestemd op de persoonlijke leervragen van de deelnemer met de mogelijkheid hieraan voorafgaand een reguliere aikidoles te volgen (Leiden);

 

Versterking vitaliteit en ondersteuning van het lichaam (bijvoorbeeld bij burn-out)

Vanuit je hoofd of verstand willen veranderen met een lichaam dat compleet uitgeput is, gaat niet werken. Bij een burn-out is er een disbalans ontstaan van het limbisch systeem (groep structuren in de hersenen die betrokken zijn bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen), het emotionele brein, de hypothalamus en de hypofyse. Samen met de deelnemer wordt in kaart gebracht waar de verstoring in deze fase van de burn-out (of naweeën ervan) plaatsvindt. Vervolgens wordt op grond hiervan een breed individueel lifestyle ondersteunend programma opgezet. Deze maatwerkmodule wordt verzorgd door natuurgeneeskundige Monique Berends.

 

Aansluitend (half)jaarprogramma VeranderKracht (Het scherp houden van de zaag)

Om het veranderen van mindset en gedrag verder te ondersteunen kan optioneel het (half)jaarprogramma VeranderKracht worden gevolgd.
Je ontvangt gedurende een (half) jaar wekelijks een email met een VeranderKracht-opdracht, als voortzetting/aanvulling op het coachingstraject.
Na elke wekelijkse email die je ontvangt, mail je het huiswerk terug. Je krijgt dan weer per email kort feedback en/of je vragen worden beantwoord. Dit betekent dat je gedurende een langere periode kan blijven werken aan je ontwikkelthema’s. Het huiswerk vergt 30 tot 60 minuten tijd per opdracht. Omdat het mindset- en gedragsverandering betreft, geeft dit scherp houden van de zaag een veel grotere kans op succes. Tijdens dit traject kun je 2 (half jaar) of 4 (jaartraject) coachingsgesprekken van 1,5 uur per gesprek in overleg inplannen (locatie Leiderdorp) om specifieke thema’s uit te werken.


Ervaringen

"De ‘lichamelijke’ onderdelen van het traject over grenzen en reactiepatronen hebben mij het meest wakker geschud en daarmee ook veel gebracht"


"De serie aanvullende VeranderKrachten hebben mijn veranderproces ‘AAN’ gehouden. Steeds weer een andere invalshoek op mijn thema’s"


"Peter weet een bijzondere combi te maken van een veilige sfeer en rake vragen"


"Monique heeft me geweldig ondersteund om mijn lichaam weer in balans te krijgen"


"Ik heb het meeste gehad aan de één op één gesprekken in combinatie met de fysieke oefeningen. De spiegel die je dan voorgehouden wordt, is confronterend maar tegelijkertijd verhelderend. Dit legt een goede basis voor het verdere verloop van het traject, omdat de eerder verkregen inzichten samen met de opdrachten voldoende handvaten bieden, om aan jezelf te werken. Met als resultaat: meer rust, meer focus, meer visie!"

Paul Mulder

Timmerman


Neem contact op om te kijken hoe een coachingstraject er voor jou uit kan zien!